‘കര്‍ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ’:ടാബും ബില്ലിംങ്ങ് മെഷീനും വിതരണം ചെയ്തു

427
Advertisement

കാട്ടൂര്‍ :കാട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷി ഭവനും നടത്തിയ കര്‍ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന പരിപാടിയില്‍ പുതുതായി നിയമിച്ച കര്‍ഷക മിത്രക്ക് ടാബും ,ബില്ലിംങ്ങ് മെഷീനും കൈമാറി.വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ കുമാരി ടി വി ലത അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് വലിയപ്പറമ്പില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കൃഷി ഓഫീസര്‍ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് നന്ദി പറഞ്ഞു

Advertisement