വിവാഹിതരായ റിജോനും ഷാനിയായ്ക്കും മംഗളാശംസകള്‍

48
Advertisement

റിജോനും ഷാനിയായും വിവാഹിതരായി.ഊരകം സെന്റ് ജോസഫ് ചര്‍ച്ചില്‍ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം

Advertisement