കുടിവെള്ളവുമില്ലാ റോഡും നാശമായി പടിയൂര്‍ നിവാസികള്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍

510

പടിയൂര്‍ : എടതിരിഞ്ഞി-മതിലകം റോഡില്‍ വളവനങ്ങാടി സെന്റര്‍ മുതല്‍ യുവരശ്മി ക്ലബ് വരെയുള്ള റോഡ് തകര്‍ന്ന് അപകടാവസ്ഥയില്‍.കുടിവെള്ള പൈപ്പലൈനിനു വേണ്ടി എടുത്ത കുഴി ശരിയായ രീതിയില്‍ മൂടാത്തതിനേ തുടര്‍ന്ന് റോഡിന്റെ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞാണ് റോഡ് അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്.അധികാരികളുടെ അലംഭാവം മൂലം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി വൈകുന്നതിനാല്‍ ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡ് നിര്‍മ്മാണവും പ്രതിസന്ധയിലായിരിക്കുകയാണ്.എത്രയും വേഗം റോഡ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തികരിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുക്കരുടെ ആവശ്യം.

 

Advertisement