ശ്രീ ശിവകുമാരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനാഘോഷവും, പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണവും

375
Advertisement

എടതിരിഞ്ഞി : എച്ച് ഡി പി സമാജം ശ്രീ ശിവകുമാരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനാഘോഷവും, പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണവും ആഘോഷിച്ചു. രാവിലെ ഗണപതിഹവനവും തുടര്‍ന്ന് കലശപൂജ, പഞ്ചവിംശതി , കലശാഭിഷേകം ഉച്ചപൂജ എന്നിവ നടന്നു. പ്രതിഷ്ഠാദിനാഘോഷം സമാജം പ്രസിഡണ്ട് ഭാരത കണ്ടെങ്കാട്ടില്‍ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സ്വയംഭൂ ശാന്തി പൊങ്കാല അടുപ്പില്‍ തീ കൊളുത്തി തുടര്‍ന്ന് ദീപാരാധന, പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണം, അത്താഴപൂജ, നട അടക്കല്‍ എന്നിവയും നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങള്‍ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

Advertisement