മംഗലത്ത് കുഞ്ഞയ്യപ്പന്റെ മകന്‍ തിലകന്‍ (68) അന്തരിച്ചു.

493
Advertisement

താണിശ്ശേരി: മംഗലത്ത് കുഞ്ഞയ്യപ്പന്റെ മകന്‍ തിലകന്‍ (68) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സിദ്ധസൗദാമിനി. മക്കള്‍: ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീരാഗ്. മരുമകള്‍: ഡെസ്നി.

Advertisement