സൂര്യകാന്തി പ്രഭയില്‍ നടവരമ്പ്

1471
Advertisement

നടവരമ്പില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം വില്‍പ്പന കേന്ദ്രത്തില്‍ സൂര്യകാന്തികള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു.വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിച്ച് വളര്‍ത്തിയെടുത്തതാണ് സൂര്യകാന്തികള്‍.നൂറില്‍പ്പരം സൂര്യകാന്തികളാണ് വളര്‍ത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌.ദിവസം തോറും നിരവധി പേരാണ് സൂര്യകാന്തിയെ കാണാന്‍ എത്തുന്നത്‌

Advertisement