സ്‌ക്രാച്ചസ്‌ ഉളള സിഡിയില്‍ നിന്നും ഡാറ്റാ റിക്കവര്‍ ചെയ്യാം

24
Advertisement

സ്‌ക്രാച്ചസ്‌ മൂലമോ റൈറ്റ്‌ ചെയ്‌തപ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം നിമിത്തമോ പലപ്പോഴും സിഡികള്‍ റീഡാകാതിരിക്കാം.എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിഡികളിലെ ഡേറ്റാ റിക്കവര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ്‌ സിഡി റിക്കവറി ടൂള്‍ ബോക്‌സ്‌.സിഡി റിക്കവറി ടൂള്‍ ബോക്‌സ്‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക്‌ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക

http://www.techspot.com/downloads/4358-cd-recovery-toolbox-free.html

Advertisement