തളിക്കുളം നാരയണൻ മകൻ ബാലകൃഷണൻ നിര്യാതനായി

40

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഡിവിൽ സ്റ്റേഷനു സമീപം തളിക്കുളം നാരയണൻ മകൻ ബാലകൃഷണൻ (മുരളീധരൻ, 62 വയസ്) നിര്യാതനായി.സംസ്കാരകർമ്മം നടത്തി . ഭാര്യ: ജയലക്ഷ്മി. മക്കൾ: അർജുൻ,അജിത്ത്

Advertisement