കേരാംവീട്ടിൽ പരേതനായ കേശവൻ ഭാര്യ ദേവകി (88) നിര്യാതയായി

42

കേരാംവീട്ടിൽ പരേതനായ കേശവൻ ഭാര്യ ദേവകി (88) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരകർമ്മം നാളെ (ഞായർ 8 -11- 2020) രാവിലെ 9 മണിക്ക് മാപ്രാണത്ത് വീട്ട് വളപ്പിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു .മക്കൾ: ജയപ്രകാശൻ, ശശിധരൻ,സതി, വസന്ത, അജിത മരുമക്കൾ.: പ്രകാശിനി, പ്രസൂന, ചന്ദ്രൻ, സതീശൻ, സുരേന്ദ്രൻ ( late)

Advertisement