നടവരമ്പ് ഗവ.എല്‍.പി.സ്‌കൂളില്‍ യോഗ പരിശീലനം

349

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കുട്ടികളില്‍ ശാരീരിക-മാനസിക ക്ഷമതയ്ക്കും, സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനുമായി നടവരമ്പ് ഗവ.എല്‍.പി.സ്‌കൂളില്‍ യോഗാ പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. യോഗാചാര്യന്‍ അശോകന്‍ ഗുരുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.

 

 

Advertisement