മുനിസിപ്പല്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എല്‍. ഡി .എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കൃഷ്ണകുമാര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു.

453

ഇരിങ്ങാലക്കുട-മുനിസിപ്പല്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എല്‍. ഡി .എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കൃഷ്ണകുമാര്‍ നേതാക്കള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്കും ഒപ്പം എത്തി നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു.

 

Advertisement