കരുവന്നൂർ കുറ്റാശ്ശേരി വിശ്വംഭരന്റെ മകൻ ബൈജു(48) അന്തരിച്ചു

540

കരുവന്നൂർ കുറ്റാശ്ശേരി വിശ്വംഭരന്റെ മകൻ ബൈജു(48) ഖത്തറിൽ അന്തരിച്ചു.
സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: സുബിത. മക്കൾ: അഭിനവ്, അനഘ.

Advertisement