ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ചാമ്പ്യന്മാരായി

414

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇന്റര്‍ കോളേജിയേറ്റ് അമ്പെയ്ത്ത് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റില്‍ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ചാമ്പ്യന്മാരായി

Advertisement