സുധീർ എളന്തോളിയെ കേരള കർഷക സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു

16

പുല്ലൂർ:സുധീർ എളന്തോളിയെ ആദരിച്ചു.കേരള സംസ്ഥാന പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട പുല്ലൂർ നിവാസിയായ സുധീർ എളന്തോളിയെ കേരള കർഷക സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു. കർഷക സംഘം ഏരിയാ കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി ഏരിയാ പ്രസിഡന്റ് ടി. എസ്. സജീവൻ മാസ്റ്റർ, ഏരിയാ സെക്രട്ടറി ടി.ജി. ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആശംസകളർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീർഘകാലമായി ഖത്തർ കേന്ദ്രമായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും, കലാ-കായിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന സംഘടനയായ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാരവാഹിയാണ് സുധീർ എളന്തോളി.

Advertisement