ചാത്തമ്പിൽ മാധവൻ നായർ അന്തരിച്ചു

62

അവിട്ടത്തൂർ: ചാത്തമ്പിൽ മാധവൻ നായർ (91) അന്തരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു.ഭാര്യ:പരേതയായ സരോജനിയമ്മ. മക്കൾ : നളിനി, പ്രേമരാജൻ തെക്കാട്ട്, പ്രസന്നകുമാരി , പരേതനായ പ്രദീപ്.

Advertisement