പനക്കൽ തോമസ് മകൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ നിര്യാതയായി

67

ഇരിങ്ങാലക്കുട :പനക്കൽ തോമസ് മകൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ (79) നിര്യാതയായി .സംസ്കാരം നടത്തി.

Advertisement