മുല്ലങ്ങത്ത് പരേതനായ ഗോപാലൻ ഭാര്യ സരോജിനി (77 വയസ്) നിര്യാതയായി

62

മുല്ലങ്ങത്ത് പരേതനായ ഗോപാലൻ ഭാര്യ സരോജിനി (77 വയസ്) നിര്യാതയായി.സംസ്കാരം – ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടത്തി.മക്കൾ :സാവിത്രി, പ്രകാശൻ, ചന്ദ്രൻ, ജയന്തി, ഗീത. മരുമക്കൾ :ശിവദാസൻ, കുമാരി, രാഗി, പ്രകാശൻ.

Advertisement