രാമായണമാസം തുടക്കം മുതല്‍ കൂടല്‍മാണിക്ക്യം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാലമ്പല ദര്‍ശനത്തിന് ഭക്തജനതിരക്ക്….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here