എടത്തിരിഞ്ഞി: തോട്ടത്തുക്കാരന്‍ വീട്ടില്‍ ജോര്‍ജ്ജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാമില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പശുക്കളെ എടത്തിരിഞ്ഞി ചെട്ടിയാലിന് സമീപമുള്ള കോതറപാലത്തിനു മുകളില്‍ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. ഫാമിലെ പശുക്കളും തൊഴിലാളികളും ഇപ്പോള്‍ പാലത്തിന്റെ മുകളിലാണ് താമസം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here