കാറളം : കാറളം കുമരഞ്ചിറ റോഡില്‍ പാര്‍സല്‍ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒമിനി വാന്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.ആളഭായം ഇല്ല. അപകടകാരണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here